• ve firmalarının ortak girişimi ile kurulmuş olup, 15.06.2011 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

  Kaliteli ve güvenilir ürünleri sayesinde 40 yıldır Türk Tarımı’na ve çiftçisine destek olan EGE GÜBRE ile dünya çapında yaygın pazarlama ağı ve global tecrübesiyle kendinden söz ettiren KEYTRADE güçlerini birleştirdi.

  Artık KEYTRADE sayesinde dünya standartlarındaki kaliteli ürünleri Türk çiftçisine sunacağımız gibi, EGE GÜBRE’nin 40 yıllık deneyimleriyle de Türk çiftçisinin ihtiyaçlarına özel ürünler üreteceğiz. Sahip olduğumuz altyapı ve arkamızdaki iki dev ile saf, damla sulama ve özel gübre sektöründe etkin bir konuma doğru sağlam adımlarla ilerlemekteyiz.

  Şirketimiz, Ege Gübre Sanayi A.Ş. tesislerinde faaliyet göstermekte olup, fabrika, İzmir’e 60 Km. uzaklıkta, Aliağa Nemrut Körfezi kıyısında, Nemrut Sanayi Bölgesi’nde, 679,648 m²'lik bir saha üzerinde bulunmaktadır.

  AMAÇ
  Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çeşitlilikte, yüksek kaliteli, rekabetçi fiyat yapısındaki ürünleri ile yeni gireceği bu pazarda etkin ve sağlam bir yer edinerek Türk çiftçisinin hizmetinde olmaktır.

  HEDEF
  Hızla gelişmekte olan tarımsal üretim metotlarına paralel olarak: Gübre sektöründe gereksinim duyulan özel ürünler çeşitliliğini tamamlayıcı faktörler de dahil olmak üzere Türk çiftçisine sunmaktır.

  "Türk Tarım sektörüne hayırlı olsun, toprağınızın bereketi bol olsun."
 • Ürünlerimiz
  SAF GÜBRELER
  En güzel hasatlarınız için;
  ECOSOL saf gübre serisi...


  DAMLA SULAMA GÜBRESİ
  Bitkilerinizin ihtiyaçlarına uygun özel formülasyonlu gübreler...


  ECO - N
  %30'a varan Azot kayıplarına alternatif çözüm; ECO-N...

 • POTASYUM NİTRAT  Potasyum Nitrat suda çözünebilen yüksek konsantrasyonlu azot ve potasyum kaynağıdır. Üretim boyunca kullanılabilmesine rağmen özellikle meyve bağlama döneminden itibaren kullanılması tavsiye edilir. Meyve kalitesi ve verimi üzerine son derece etkilidir.  Potasyum Nitrat Gübresi;

  • İnce kristal yapıda olup, suda hızla erir.
  • Sahip olduğu N/K oranı ile bitkilere çiçeklenme ve meyve tutumu dahil her dönemde uygulanabilip, dengeli bir gelişme sağlar.
  • Verim ve kalite artırıcı bir gübre çeşididir. Yapısındaki azot nitrat formunda olup bitkiler tarafından hızla alınır.
  • Azotun nitrat form da olması diğer besin maddelerinin de (K+, Ca++, Mg++) alımını teşvik eder.
  • Potasyum Nitrat kullanımı sayesinde meyvede; şeker / asit oranı dengelenir, raf ömrü uzar, meyve rengi iyileşir, meyve çatlamaları ve deformasyonlar engellenmiş olur.
  • Yüksek potasyum içeriği sayesinde; don ve soğuklara dayanıklılık artar, hastalık ve zararlılara karşı bitki direnci artar.
  • Özellikle ağaçlarda meyve dökümü sorunu en aza indirgenir.
  • Meyveler aynı zamanda olgunlaşır ve bir örnek meyve yapısı gözlenir.
  • Yapraktan uygulamada, uygun dozajlarda tüm ilaçlarla kullanılabilir.
 • 18.18.18 + TE

  Harmanlanmış NPK Gübresi  18.18.18 + TE, fertigasyon ve yapraktan uygulama yoluyla kullanılan, dengeli miktarda azot, fosfor, potasyum ve Mikro elementler içeren NPK gübre çeşididir.

  18.18.18 + TE Gübresi;

  • Bitkinin her dönemde dengeli oranda azot, fosfor ve potasyum ihtiyacı karşılanır.
  • Suda % 100 çözünür kalıntı bırakmaz.
  • Her türlü toprak özelliğinde bitkinin yüksek oranda besin alınımı sağlanır.
  • Bitkinin çevre koşullarına karşı dayanıklılığını artırır.
 • ECO-N (% 46 Süper Üre)  Azotlu gübrelerde uygulama sorunlarının başında azot kaybı gelmektedir. Azotlu gübrelerden ÜRE, toprakla temas ettikten bir süre sonra üreaz enzimi ve bakteriler tarafından ayrıştırılmaya başlanır. Azotun bir kısmı, amonyak gazı (NHз) halinde havaya geçer. İşte bu süreçte %30’a varan azot kayıpları yaşanmaktadır.

  ECO-N gübresi bileşiminde bulunan aktif madde sayesinde azot kaybına neden olan enzim ve bakterileri bloke ederek azotta buharlaşmayı kontrol eder, kayıpları önler. Daha fazla azotun bitkiniz tarafından kullanılmasını sağlar.
  ECO-N Gübresi’nin Avantajları;

  • Azotunuzu koruma altında tutar.
  • Olumsuz hava ve toprak koşullarının etkisini en aza indirir.
  • Azot kaybına bağlı ilave uygulama gereksinimlerini ortadan kaldırır.
  • Azotun etkin kullanımı ile verim ve kaliteyi arttırır.
 • POTASYUM NİTRAT  Potasyum Nitrat suda çözünebilen yüksek konsantrasyonlu azot ve potasyum kaynağıdır. Üretim boyunca kullanılabilmesine rağmen özellikle meyve bağlama döneminden itibaren kullanılması tavsiye edilir. Meyve kalitesi ve verimi üzerine son derece etkilidir.  Potasyum Nitrat Gübresi;

  • İnce kristal yapıda olup, suda hızla erir.
  • Sahip olduğu N/K oranı ile bitkilere çiçeklenme ve meyve tutumu dahil her dönemde uygulanabilip, dengeli bir gelişme sağlar.
  • Verim ve kalite artırıcı bir gübre çeşididir. Yapısındaki azot nitrat formunda olup bitkiler tarafından hızla alınır.
  • Azotun nitrat form da olması diğer besin maddelerinin de (K+, Ca++, Mg++) alımını teşvik eder.
  • Potasyum Nitrat kullanımı sayesinde meyvede; şeker / asit oranı dengelenir, raf ömrü uzar, meyve rengi iyileşir, meyve çatlamaları ve deformasyonlar engellenmiş olur.
  • Yüksek potasyum içeriği sayesinde; don ve soğuklara dayanıklılık artar, hastalık ve zararlılara karşı bitki direnci artar.
  • Özellikle ağaçlarda meyve dökümü sorunu en aza indirgenir.
  • Meyveler aynı zamanda olgunlaşır ve bir örnek meyve yapısı gözlenir.
  • Yapraktan uygulamada, uygun dozajlarda tüm ilaçlarla kullanılabilir.
 • KALSİYUM NİTRAT  Kalsiyum Nitrat, tek uygulamada bitkinin kalsiyum ve azot ihtiyacını karşılayan suda çözünür granül halinde bir gübredir. Sulama suyundaki sodyum fazlalığını (tuzluluğu) önleme ve düzeltmenin yanı sıra kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabilen birçok gelişim bozukluğunu da önlemektedir.  Kalsiyum Nitrat Gübresi;

  • Akıcı, ince granül yapıda olup, kalıntı bırakmadan suda hızlı çözünür.
  • Katkı ve dolgu maddesi içermez.
  • Kalsiyum bitkilerde azot ve potasyumdan sonra en çok tüketilen besin maddesidir.
  • İçeriğinde nitrat azotu olduğu için bitki alımı için direk elverişlidir, buna bağlı olarak bitkide hızlı ve gözle görülür gelişme sağlar.
  • Kalsiyum nitrat, yıkanmaz, buharlaşmaz ve yakmaz.
  • Bitki kök gelişimi üzerine çok etkilidir.
  • Bitkilerin kök bölglerinde kalıntı bırakmaz ve tuzluluk yaratmaz.
  • Kalsiyum bitkilerde don zararına karşı direnci arttırır.
  • Kalsiyum hücre duvarını sağlamlaştırır, üründe kalite artar, raf ömrü uzar. Pazar değeri artar.
  • Meyvelerde görülen çiçek burnu çürüklüğü ve acı benekte etkilidir.
  • Meyvelerde gözlenen yarılma, çatlama ve büzüşmeleri ortadan kaldırır.
  • Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.
 • MONO AMONYUM FOSFAT  MAP (Mono Amonyum Fosfat), suda çözünebilen ve yüksek konsantrasyonlu fosfor ve azot kaynağıdır. Hem bitki gelişiminin ilk dönemlerinde hem de meyve oluşum döneminde kullanılması tavsiye edilmektedir.
  MAP Gübresi;

  • MAP suda hızlı çözünen akıcı kristal toz yapıdadır.
  • Fosfatlı gübreler arasında en yüksek oranda fosfor içeren gübre türüdür.
  • Azotun tamamı amonyak azotudur.
  • İçeriğinde klor, ağır metaller ve sodyum yoktur.
  • Kullanımı sırasında sudaki pH 4,5 civarındadır. Diğer elementlerin bitki tarafından alınımı kolaylaşır.
  • MAP kalsiyum içeren gübreler, magnezyum nitrat ve magnezyum sülfat dışında diğer bütün suda çözünür gübreler ile karışabilir.
  • Özellikle fosfor ihtiyacının yüksek olduğu çiçeklenme ve kök gelişimi dönemlerinde kullanılır.
  • İçeriğindeki azotun amonyak azotu olması sebebiyle çiçeklenme döneminde hızlı azot alınımının önüne geçilmiş olunur.
  • MAP kullanımı sayesinde kök gelişimi ve çiçeklenmede belirgin artışlar gözlenir.
  • Çiçeklenmenin homojen olmasını sağlar. Meyve oluşumu ve verim üzerinde etkilidir.
  • Etkili bir MAP uygulaması dane dökümünü engeller ve danelerin dolgun olmasını sağlar.
  • Bitkinin soğuğa, kuraklığa ve hastalıklara karşı direncini arttırır.
 • MONO POTASYUM FOSFAT  MKP (Mono Potasyum Fosfat) özellikle fertigasyonda kullanımı tavsiye edilen yüksek konsantrasyonlu fosfor ve potasyum kaynağıdır. MKP, sulama suyunda EC değerini (tuzluluğunu) çok az oranlarda etkilemektedir. Bu nedenle hassas bitkiler ve yüksek EC değerine sahip sulama sularında kullanılması tavsiye edilmektedir.  MKP Gübresi;

  • İnce kristal yapıda olup, suda hızlı çözünür ve kalıntı bırakmaz.
  • Damla sulama gübreleri içerisinde en yüksek ana element yoğunluğuna sahiptir.
  • MKP klor, sodyum ve ağır metaller içermez.
  • MKP kullanımı sayesinde sudaki pH düzeyi 4,5 düzeyinde olup, diğer besin elementlerinin alımını kolaylaştırıcı ortam sağlanmış olur.
  • Azot içermemesi bakımından MKP; özellikle azot verilmesinden kaçınılan dönemler için uygundur.
  • MKP meyve tutma sorunu olan bitkilerin meyve bağlaması ve azotça aşırı beslenen bitkilerin dengede tutulmasında üstün sonuçlar verir.
  • MKP yapraktan uygulama için uygundur. Kullanımı mantari hastalıkların büyük oranda kontrol altına alınmasını sağlar.
 • POTASYUM SÜLFAT  Potasyum sülfat, fertigasyon ve yapraktan uygulama yoluyla kullanılan, yüksek miktarda potasyum içeren ve bitkinin kükürt ihtiyacını da karşılayan gübre çeşididir.

  Potasyum Sülfat Gübresi;

  • Yüksek oranda potasyumun yanı sıra kükürt de içerir.
  • Bitkinin biyotik ve abiyotik koşullara dayanımını artırır.
  • Suda %100 çözünür, kalıntı bırakmaz.
  • Alkali sularda kullanımı, solüsyonun pH oranının düşmesini sağlayarak damlama sulama sisteminin tıkanamsını önlemeye yardımcı olur.
  • Toprak pH'ını düşürdüğü için diğer elementlerin alınımını kolaylaştırır.
 • ÜRE FOSFAT  Üre Fosfat özellikle fertigasyonda kullanımı tavsiye edilen yüksek oranda Fosfor ve Azot kaynağıdır. Hem bitki gelişiminin ilk dönemlerinde, hem de meyve oluşum döneminde kullanılması tavsiye edilmektedir. Yüksek konsantrasyonlu formülü sayesinde, düşük dozlarda uygulandığında dahi bitkinin besin elementi ihtiyacını karşılamaktadır.  Üre Fosfat Gübresi;

  • Azot ve fosfor içeren gübre çeşididir.
  • Suda %100 çözünür, kalıntı bırakmaz.
  • Özellikle hızlı kök oluşumunu teşvik ederek erken büyüme için uyarlanmıştır. Dolayısıyla erken hasada olanak tanır.
  • Eş zamanlı ve kuvvetli bir çiçek oluşumunu sağlar.
  • Toprak pH'ını düşürdüğü için diğer elementlerin alınımını kolaylaştırır.
  • Asit özellikte olduğu için damlama sistemlerinde sulama boruları ve başlıkların tıkanmasını engeller.
  • Alkali sulama suyunun kalitesini arttırıcı özelliği vardır.
  • Alkali topraklarda azot uçuculuğunu azaltır.
 • Adresimiz

  Keyege Ticaret Limited Şirketi
  25. Cadde No: 2 Çakmaklı 35801
  Aliağa / İZMİR - TÜRKİYE

  Telefon: +90 232 625 12 50 (PBX)
  Fax: +90 232 625 12 45

  E-posta: info@egegubre.com.tr

  Bize Yazın

  Mesajınız ulaşmıştır. En kısa sürede size geri dönüş yapacağız.